Wednesday, April 28, 2010

Pemantauan PPD di SMK Tandek

Beberapa orang pegawai dari PPDKM telah mengadakan pemantauan kurikulum pada 27 April 2010. Semasa mereka melaksanakan pemantauan, mereka menggunakan check list yang mengandungi perkara2 yang hendak dinilai. Apa yang membuatkan saya kurang puas hati ialah ada perkara yang mereka pantau yang kami tidak diberitahu perlu dibuat. Sebagai contohnya borang yang dihantar oleh pihak PPD ke sekolah2 untuk diisi maklumat. Biasanya pihak sekolah hanya mengisi borang tersebut dan terus dikembalikan ke PPD, dan biasanya ada salinan ditinggalkan di sekolah. Tapi ada seorang pegawai yang meminta fail mengenai borang yang telah kami kembalikan ke PPD. Bagaimana kami nak sediakan fail tersebut sedangkan kami tak diberitahupun fail tersebut perlu diwujudkan. Mengikut prosedur, fail hanya akan dibuka sekiranya ada minit mesyuarat. Semasa pegawai tersebut membuat laporan, dengan lantang dia menyebut "tidak ada fail" seolah2 hendak mempersalahkan kami. Pada pendapat saya, setiap pemantauan adalah bersifat membena, memperbaiki, membimbing sehingga perkara2 yang diperlukan dapat disediakan dengan baik.

No comments:

Post a Comment